Den miljövänliga bilhallen

Nu har vi installerat vår miljövänliga solcellsanläggning!
Vi kommer att producera ca 65.000 kw per år En solcell eller en fotovoltaisk cell är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna i solpaneler.Vi har ca 250st monterade på taket som är ihopkopplade till dessa inverters som sedan skickar ut ström till nätet . Bolstad

Leave a Comment